brandTURBO - Privacy Policy

Privacy Policy

İnternet sitemize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Gizliliğinizin korunması bizim için çok önemlidir. Aşağıda, verilerinizi nasıl yönettiğimiz konusunda sizi ayrıntılı olarak bilgilendireceğiz. BrandTURBO GmbH, Veri Kontrolü Yönetmeliği ve üye ülkelerin diğer ulusal veri koruma yasaları ile diğer veri koruma mevzuatları açısından sorumlu taraftır.

BrandTURBO GmbH (“biz”, “bizim”, “bize” vb.), Strassburger Str. 55, 10405 Berlin, +49 (0)30 83797979 adresinde yerleşik olup brandturbo.vip, thefan.club İnternet sitelerini ve iş ortakları için Mobile Applications and New Tab Extensions (Mobil Uygulamalar ve Yeni Sekme Uzantıları) işletmesini (“Hizmet”) gerçekleştirmektedir.

Site, hizmetlerimizi kullandığınızda verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız ve açıkladığımız ve bu verilerle ilgili mevcut seçenekleriniz hakkındaki bilgileri içermektedir.

Bilgilerinizi, Hizmetlerimizi sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bu Politika doğrultusunda bilgilerin tarafımızca toplanmasına ve kullanılmasına izin vermektesiniz. Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece bu Gizlilik Politikası kapsamında kullanılan terimler Şart ve Koşullar dâhilinde kullanılan terimler ile aynı anlama sahip olacaklardır.

Bu Gizlilik Politikası güncel olup 1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

I. Tanımlar

· Hizmet

Hizmet, BrandTURBO GmbH tarafından işletilen brandturbo.vip ve thefan.club İnternet siteleri ve Mobil Uygulamalar ile üzerinde tanımlanan New Tab Extension Platformudur.

· Kişisel olmayan ürün kullanım verileri

Kişisel olmayan ürün kullanım verileri, hizmet kullanılırken toplanan verilerden veya herhangi bir kişi ile doğrudan ilişki kurulmasına izin vermeyen hizmet altyapısının kendisinden toplanan verilerden oluşmaktadır (örneğin, ürün açılışının toplu sayımı gibi).

· Tanımlama Bilgileri (Çerezler)

Tanımlama Bilgileri cihazınız (bilgisayar veya mobil cihaz) üzerine yerleştirilen küçük dosyalardır.

· Veri kontrol görevlisi

Veri kontrol görevlisi, (kendi başına veya diğer kişilerle birlikte) hangi verilerin toplanacağına ve bu verilerin ne şekilde işleneceğine karar veren özel veya tüzel kişiliğe sahip kişidir.

Bu Gizlilik Politikasının amacına yönelik olarak toplanan herhangi bir veri ile ilişkili olarak veri kontrol görevini biz yürütmekteyiz.

· Veri İşleyici (veya Hizmet Sağlayıcı)

Bir veri işleticisi (veya hizmet sağlayıcı), veri sorumlusu adına verileri işleyen özel veya tüzel bir kişidir

Daha verimli bir şekilde verilerinizi işlemek üzere farklı hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanabiliriz.

· Veri konusu (veya kullanıcısı)

Veri konusu kişi, hizmetlerimizi kullanan ve kişisel verilere konu olan ve yaşayan bir bireydir

II. Verilerin Toplanması ve Kullanılması

Size sunduğumuz hizmetleri iyileştirmek için değişik türdeki bilgileri çeşitli amaçlar doğrultusunda toplarız.

Toplanan bilgi türleri:

1. Kişisel olmayan ürün kullanım verileri

Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracı ile hizmetlerimize erişim sağladığınızda herhangi belirli bir kişi ile ilişkilendirilemeyecek kullanım verilerini de toplayabiliriz (“Kullanım Verileri”)

Bu kullanım verileri arasında bilgisayarınızın anonim İnternet Protokolü (IP) adresi, tarayıcı tipiniz, tarayıcınızın sürümü, hizmetlerimizde kullandığınız özellikler, ziyaretinizin saati ve tarihi, bulunduğunuz ülke, hizmetlerimizde harcadığınız toplam süre ve diğer tanılayıcı veriler bulunabilir.

Bu bilgiler bir araya getirilir ve bize müşterilerimize sunmak üzere daha kullanışlı veriler sağlamaya, ürün ve hizmetlerimizin hangi kısmının en fazla ilgi çektiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu Gizlilik Politikasının amacına yönelik olarak bir araya getirilmiş toplu bilgiler kişisel olmayan bilgiler olarak değerlendirilir.

2. Tanımlama Bilgileri (Çerezler)

Tanımlama bilgilerini ve benzer kalıcı veri teknolojilerini tercihlerinizi kaydetmek ve ürünümüzün kurulumunu gerçekleştirdiğiniz yere göre deneyimlerinizi özelleştirmek için kullanabiliriz.

Tarayıcı ayarlarınızdan, tanımlama bilgilerinin tümünü reddetme veya belirli tanımlama bilgilerini kabul etme kararını verebilirsiniz. Ancak tanımlama bilgilerinin kullanımını reddetmeniz durumunda hizmetlerimizin belirli kısımlarını kullanamayabilirsiniz.

Kullandığımız tanımlama bilgilerine örnek olarak şunlar gösterebilir:

· Tercih tanımlama bilgileri. Tercih tanımlama bilgilerini tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı kaydetmek için kullanırız.

· Güvenlik Tanımlama Bilgileri. Güvenlik tanımlama bilgilerini güvenlik amaçları için kullanırız.

III. Verilerin Kullanımı

BrandTURBO GmbH’de toplanan verileri pek çok amaç ile kullanırız, örneğin,

· size hizmetlerimizi sunmak ve sürdürmek;

· hizmetlerimiz ile ilgili değişiklikler hakkında size bilgi vermek;

· arzu etmeniz durumunda hizmetlerimizin etkileşimli kısımlarına katılımınıza olanak sağlamak;

· müşteri hizmetleri sunmak;

· Toplu kullanım verilerini toplayarak hizmetlerimizin iyileşmesine yardım etmek;

· hizmetlerimizin izlenmesi için kullanmak;

· teknik sorunları belirlemek, önlemek ve düzeltmek.

IV. Temel Veri Koruma Yönetmeliğine (DSGVO) uygun şekilde verilerin işlenmesi için yasal dayanak

Avrupa Ekonomik Alanında (AEA) yaşıyorsanız, BrandTURBO GmbH’nin bu gizlilik politikası kapsamında bilgilerin toplanması ve kullanımı için yasal dayanağı, topladığımız bilgiler ve bu bilgilerin hangi bağlamda toplandığına bağlıdır.

BrandTURBO GmbH olarak verilerinizi aşağıdaki nedenlere işleyebiliriz:

· Sizinle imzaladığımız sözleşmenin yerine getirilmesi için.

· Bunun için bize izninizi verdiniz.

· Ver işlemesi, meşru menfaatlerimize hizmet eder ve bunlar sizin haklarınıza tali hale getirmez.

· Verilerin işlenmesi, yasal hükümlere uygun olarak yerine getirilir.

V. Verilerin Saklanması

BrandTURBO GmbH verileri, sadece bu gizlilik politikasında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Bilgileri, anlaşmazlıkların çözümü ve yasal sözleşmelerimizi ve politikalarımızı yürütürken yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek için gerekli ölçüde kullanacağız ve saklayacağız

BrandTURBO GmbH verileri aynı zamanda şirket içi analiz yapmak amacı ile saklar. Güvenlik önlemlerimizi güçlendirmek veya hizmetlerimizin işlevselliğini iyileştirmek veya yasal olarak daha uzun bir süre verileri saklamak zorunda olmadığımız zaman veriler genellikle daha kısa bir süre için saklarız.

VI. Verilerin Transfer Edilmesi

Tarafınızca oluşturulan veriler bulunduğunuz bölgenin, şehrin, ülkenin veya diğer bir yargı alanının dışına, kendi yargı alanınızda geçerli olan gizlilik yasalarından farklı yasaların geçerli olduğu bir yargı alanına transfer edilebilir ve orada saklanabilir.

Almanya dışında taşıyorsanız ve verilerinizi bize göndermeye karar verdiyseniz, verileriniz Almanya’ya göndereceğimizi ve orada işleyeceğimizi bilmeniz gerekmektedir.

Bu Gizlilik Politikasına vereceğiniz izin ve daha sonra yapacağınız herhangi bir veri transferi tarafımızca yapılan transfer işlemine izin verdiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir.

BrandTURBO GmbH, gerektiği ölçüde makul adımları atarak verilerinizin gizlilik içinde ve gizlilik politikasına uygun bir şekilde ele alındığından emin olacağız.

VII. Verilerin Açıklanması

1. Hukuki Yaptırım Amaçları için Açıklama

Belirli koşullarda BrandTURBO GmbH yasal sorumlulukları kapsamında, bir mahkemenin talebi üzerine veya resmi bir istek sonucunda veri açıklamak zorunda kalabilir.

2. Yasal Gereklilikler

BrandTURBO GmbH, iyi niyet ilkelerine uygun olarak, üzere aşağıdaki amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu kanaatine varırsa belirli koşullar altında verileri açıklayabilir:

· bir yasal zorunluluğu yerine getirmek

· BrandTURBO GmbH’in haklarını veya mal varlıklarını korumak ve savunmak

· Hizmetlerle ilişkili olası bir suistimali önlemek veya incelemek

· Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliklerini korumak

· Sorumluluk taleplerinden kaçınmak

VIII. Veri Güvenliği

Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir. Ancak İnternet üzerinde %100 güvenli bir aktarım yöntemi olmadığı gibi elektronik depolama ortamlarında da böyle bir güvenli ortamın olmadığını unutmayın. Verilerin korunması için her ne kadar ticari olarak kabul edilebilir önlemleri uygulamak için her türlü çabayı göstersek de kesin güvenliği garanti edemiyoruz.

IX. Hizmet Sağlayıcı

Hizmet sözleşmemizin yerine getirilmesi, adımıza hizmet verilmesi, Hizmetlerimize ilişkin yan hizmetlerin sağlanması veya Hizmetlerimizin kullanımına yönelik analiz hizmetleri desteği almak üzere üçüncü taraf şirketlerle ve kişilerle (”Hizmet Sağlayıcıları”) işbirliği yapabiliriz.

Bu üçüncü taraflar, yukarıda bahse konu olan görevleri yerine getirmek üzere sadece gerektiği kadar bilgiye erişebilirler ve bu bilgileri açıklayamaz veya başka bir amaçla kullanamazlar.

1. Reklamcılık

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları reklam görüntülemeleri için görevlendirebiliriz. Bu hizmetlerimizi desteklememize daha fazla hizmet sunmamıza yardımcı olur.

· Searchturbo

Searchturbo, mobil ve masaüstü cihazlar için geniş ölçekte marka, arama ve reklam çözümleri sunar. Searchturbo Gizlilik Politikası: https://www.searchturbo.com/privacy

2. Ana Sayfalar

· Mailchimp

Bir arkadaşını öner kampanyaları da dâhil olmak üzere lansman ve bekleme listesi sayfaları Mailchimp Gizlilik Politikası: https://mailchimp.com/legal/privacy/

X. Diğer İnternet sitelerine verilen bağlantılar

Hizmetlerimiz tarafımızca işletilmeyen İnternet sitelerine bağlantıları içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısına tıklayacak olursanız, bir üçüncü taraf İnternet sitesine yönlendirileceksiniz. Ziyaret ettiğiniz İnternet sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Herhangi bir üçüncü taraf İnternet sitesinin veya hizmetinin içerik, gizlilik politikaları ve uygulamaları üzerinde bir kontrolümüz yoktur ve bu konuda hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyoruz.

XI. Reşit olmayan kişilerin verilerinin korunması

Hizmetlerimiz, 18 yaşından küçüklerin (“çocuklar”) kullanımı için hedeflenmemiş olmasına rağmen 18 yaşından küçük bireylerin hizmetlerimizi satın alması mümkündür. Lütfen Satış Koşullarımızı (bağlantı) dikkatli bir şekilde okuyun.

18 yaş altındaki kişilerden bilerek bilgi toplamayız. İnternet sitemizin kullanımı için bir yasal yaş sınırı belirlemek zorunda olmadığımızdan dolayı kullanıcıların yaşlarını doğrulayamayız. Çocuklardan ebeveyn izinlerini doğrulamadan bilgi topladığımızın farkına varırsak, bu tür bilgileri sunucularımızdan silmek için gerekli adımları atacağız. Bize bildirilmemesi veya kullanıcının 18 yaşından küçük olduğuna dair bir kanıt sunulmaması durumunda Gizlilik Politikamızda tanımlanan bilgilerin toplanmasını durdurmayacağız.

XII. Bu Gizlilik Politikasında yapılacak değişiklikler

Gizlilik politikamızda zaman zaman güncelleyebiliriz. Böyle bir değişikliği güncellenmiş versiyonu bu sayfada yayınlayarak size bildireceğiz.

Sizi, Hizmetimiz kapsamında ilgili değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih hakkında e-posta ve/veya diğer görünür şekillerde bilgilendireceğiz ve Gizlilik Politikasının başında yer alan “Yürürlük Tarihini” değiştireceğiz.

Bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasına yapılan değişiklikler bu sayfada yayınlandıklarında yürürlüğe girecektir.

XIII. Temel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) kapsamındaki haklarınız

Eviniz Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içerisinde ise belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. BrandTURBO GmbH bu verilerin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya kısıtlamanıza izin veren makul önlemleri uygulamaya çalışmaktadır.

Hakkınızda ne gibi verileri sakladığımızı öğrenmek isterseniz ve bu verilerin sistemimizden silinmesini isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin.

Belirli koşullarda aşağıda yer alan veri koruma haklarına sahipsiniz:

· Sizinle ilgili sakladığımız verilere erişme, bu verileri güncelleme veya silme hakkı Bunun mümkün olduğu durumlarda, verilerinize doğrudan bu bölümde yer alan hesap ayarlarınız üzerinden erişebilir, güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendi başınıza yapmanız mümkün değilse, lütfen bizimle iletişime geçin, size yardımcı olabiliriz.

· Düzeltme hakkı. Verileriniz hatalı veya eksikse verilerinizi düzeltme hakkınız bulunmaktadır.

· İtiraz etme hakkı. Verilerinizin tarafımızca işlenmesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

· Sınırlama hakkı. Bizde bulunan verilerinizin işlenmesini sınırlama hakkınız bulunmaktadır.

· Veri taşınabilirliği hakkı. Elimizde bulunan sizinle ilgili verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve standart düzende talep etme hakkına sahipsiniz.

· İzni geri çekme hakkı. Verilerinizin işlenmesi için BrandTURBO GmbH’in izninize sahip olmasının gerektirdiği durumlar için verdiğiniz izninizi istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

Böyle bir talebi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekebilir.

Verilerinizin toplanma ve işlenme şekli ile ilgili bir şikâyetiniz varsa bunu veri koruma yetkililerine iletme hakkınız bulunmaktadır. Daha fazla bilgi almak için lütfen Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) dâhilindeki yerel veri koruma yetkilileriniz ile iletişime geçin.

İletişim

Bu gizlilik politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya yukarıda bahsedilen haklarınızı kullanmak istiyorsanız bizimle şu şekilde iletişime geçebilirsiniz.

E-posta ile: info (@) brandturbo (dot) vip